top of page
finnish pine forest

Metsänomistaja - oletko kiinnostunut luonnonhoidosta, luonnontuotteista tai luomusertifioinnista?

Pöllölän metsien moniarvoisessa metsänhoidossa puuntuotanto, luonnonhoito, luonnontuotteet ja luomu kulkevat käsi kädessä ja tukevat toinen toisiaan. Esimerkiksi 1960-luvulla pellolle istutetussa koivikossa kasvavat sulassa sovussa vaneritukit, kuitupuut, polttopuut, mahlapuut, koivunlehdet ja mesiangervot, jotka kaikki tuottavat lisäarvoa tilallemme. 

Tulemme tarjoamaan metsänomistajille neuvontaa, jossa kerromme metsän- ja  luonnonhoidosta, luonnontuotteiden tuottamisesta ja luomusertifikaatista.

Hyvä luonnonhoito on kaiken perusta

Metsien luonnonhoito on metsissä tapahtuvaa metsänhoitoa, jolla turvaamme metsiemme luontoarvoja. ja se keskeistä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Jokainen meistä metsänomistaja voi edistää monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa pitämällä luonnonhoidon keinot mukana metsänhoidon arjessa. Luonnonhoidon keinovalikoimaa voi hyödyntää kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä ja metsän eri kehitysvaiheissa.  


Pöllölässä toteutetaan mm. seuraavia luonnonhoidon toimenpiteitä: 

  • Säästöpuuryhmiä ja riistatiheikköjä jätetään taimikonhoidossa, harvennuksissa ja päätehakkuissa

  • Kaikessa metsänhoidossa suositaan lehtipuusekoitusta ja sekapuustoisuutta esim. jättämällä aina raidat ja haavat kaatamatta ja korjaamatta

  • Kuollut ja lahoava puu jätetään aina metsään

Luomulla lisäarvoa

Metsänomistaja voi hyödyntää metsien luonnontuotteita puuntuotannon rinnalla ja saada niistä lisätuloja. Luomusertifiointi tuo lisäarvoa kerättäville luonnontuotteille ja tarjoaa näin enemmän mahdollisuuksia metsätalouteen. Luomuluonnontuotteiden kysyntä maailmanmarkkinoilla kasvaa jatkuvasti. Jotta metsänomistaja saisi enemmän lisätuloa luomusta ja luomulaatuista raaka-ainetta riittäisi markkinoille, tarvitaan metsänomistajien välistä yhteistyötä ja lisää luomukeruualueita. 

Luonnontuotteiden määrä on rajaton

Metsät tarjoavat puun ohella raaka-aineita elintarvike-, terveys- ja muiden tuotteiden valmistukseen. Metsät ovat myös tärkeä ympäristö matkailulle ja ihmisten hyvinvoinnille. Metsien monipuoliseen hyödyntämiseen sisältyvät sekä luonnontuotteet että yhä enemmän luontoon ja metsiin liittyvät palvelut. Metsien arvo ja monipuolisen metsätalouden arvostus kasvaa. Metsänomistajille ja yrittäjille tämä merkitsee uusia ansaintamahdollisuuksia.

Pöllölässä on pilotoitu seuraavien luonnontuotteiden keräämistä ja tuotekehittelyä : 

  • Koivumahlan valutusta ja siihen liittyvää neuvontaa

  • Kuusen kerkän keräystä, silppuamista ja sen pakastamista 

  • Erilaisten villiyrttien keräämistä, kuivausta ja tuotekokeiluja esim. mesiangervo, maitohorsma, vuohenputki, poimulehti ja koivunlehti

bottom of page